Pridanie úlohy – opakovane

Úloha bude vykonávaná opakovane v určenom časovom intervale.

Nod32 ea scheduler repeat Pridanie úlohy   opakovane

Pridanie úlohy – opakovane