Pridanie úlohy – pri udalosti

Úloha bude vykonávaná pri jednej z nasledujúcich udalostí:

  • pri každom štarte počítača

  • pri prvom štarte počítača za deň

  • pri modemovom pripojení na internet / pripojení do VPN

  • pri úspešnej aktualizácii vírusových databáz

  • pri úspešnej aktualizácii programových komponentov

  • pri prihlásení používateľa na počítač

Okrem toho program umožňuje vykonanie danej úlohy len raz v určenom časovom intervale. Napr. ak sa prihlasujete na počítač viackrát za deň, nastavením intervalu na 24 hodín sa táto úloha vykoná len pri prvom prihlásení a následne až v nasledujúci deň.

Nod32 ea scheduler event Pridanie úlohy   pri udalosti

Pridanie úlohy – pri udalosti