Pridanie úlohy – raz

Úloha sa vykoná v presne určený deň a čas.

Nod32 ea scheduler once Pridanie úlohy   raz

Pridanie úlohy – raz