Pridanie úlohy – typ úlohy

Zadanie názvu úlohy, a naplánovanie pravidelnosti opakovania.

a) Raz – Úloha sa vykoná iba raz v naplánovanom čase
b) Opakovane – Úloha sa vykoná opakovane raz za x hodín.
c) Denne – Úloha sa bude vykonávať denne
d) Týždenne – Úloha sa bude vykonávať týždenne v určitý deň v týždni.
e) Pri udalosti – Úloha sa bude vykonávať po určitej udalosti.

Nespúšťať úlohu ak je počítač napájaný z batérie – úloha nebude spustená v prípade ak je počítač alebo notebook napájaný z batérie. U počítača sa rozumie napajanie z UPS.

 

Nod32 ea scheduler type Pridanie úlohy   typ úlohy

Pridanie úlohy – typ úlohy