Profily aktualizácie

Nod32 ea config update sched Profily aktualizácie

Nastavenie hlavného a alternatívneho profilu pre aktualizáciu umožňuje vykonávať aktualizáciu z dvoch mies z ktorých sa druhé použije v prípade že z prvého sa aktualizáciu nepodarí vykonať. Túto možnosť je možné použiť napríklad pre notebooky, ktoré sú používané v lokálnej LAN a zároveň aj v iných sieťach s pripojením na internet. V prípade neúspešnej aktualizácie z hlavného profilu s nastavením na lokálnu LAN, bude aktualizácia vykonaná z alternatívneho profilu, ktorý bude nastavený pre aktualizáciu priamo zo serverov spoločnosti ESET.

Viac informácií o nastavení profilov nájdete v časti Aktualizačné profily

Profily aktualizácie