Protokoly

Nastavenia protokolov umožňujú špecifikovať spôsoby menežovania protokolov. Menežmentom protokolov sa predchádza neustálemu vytváraniu nových záznamov, čím sa šetrí miesto na disku.

Nod32 ea config logs Protokoly

Automaticky mazať záznamy protokolov

umožňuje automatické mazanie záznamov, ktoré prekročia špecifikovanú dobu platnosti

Automaticky optimalizovať protokoly

umožňuje automatickú defragmentáciu protokolov, ak počet nevyužitých záznamov prekročí špecifikovaný pomer v percentách

Optimalizovať teraz

spustenie defragmentácie protokolov

Zaznamenávať udalosti od úrovne

špecifikácia od ktorej úrovne sa budú zaznamenávať udalosti do protokolov.

  • Kritické chyby – zaznamenávané budú len kritické chyby (nespustenie Antivírusovej ochrany, Personálneho firewallu, …)

  • Chyby – zaznamenávané budú chyby typu „Chyba pri sťahovaní súboru aktualizácie“ a kritické chyby

  • Varovania – zaznamenávané budú varovné správy, chyby a kritické chyby

  • Informačné záznamy – zaznamenávané budú informačné správy napríklad o úspešnej aktualizácií a všetky vyššie uvedené záznamy

  • Diagnostické záznamy – zaznamenávané budú informácie dôležité pre ladenie programu a všetky vyššie uvedené záznamy

Štandardný filter

funkcia zabezpečujúca zobrazenie záznamov v protokole len určitého druhu. Označením typu záznamu zabezpečíte jeho zobrazenie.

 

Protokoly