Filtrovanie protokolu

Nod32 ea log filter Filtrovanie protokolu

Protokoly obsahujú rôzne druhy záznamov z diania systému. Prostredníctvom funkcie filtrovania môžu byť zobrazené len záznamy určitého druhu. Označením určitého typu záznamu zabezpečíte zobrazenie tohto typu.

Najčastejšie typy záznamov:

Kritické upozornenia – zaznamenávané budú len kritické chyby systému (nespustenie Antivírusovej ochrany, Personálneho firewallu, …)
Chyby – zaznamenávané budú chyby typu „Chyba pri sťahovaní súboru aktualizácie“ a kritické chyby
Varovania – zaznamenávané budú varovné správy a všetky vyššie uvedené záznamy
Informačné záznamy – zaznamenávané budú informačné správy napríklad o úspešnej aktualizácií a všetky vyššie uvedené záznamy
Diagnostické záznamy – zaznamenávané budú informácie dôležité pre ladenie programu a všetky vyššie uvedené záznamy

Filtrovanie protokolu