Podozrivé súbory

Nod32 ea charon sample Podozrivé súbory

Možnosť nastavenia okolnosti posielania podozrivých súborov.

Podozrivé súbory

Možnosť nastavenia, za akých okolností program navrhne odoslanie podozrivého súboru.

Neposielať na analýzu

program nebude posielať podozrivé súbory na analýzu.
Ak je pri nájdení podozrivého súboru nastavená akcia otvoriť varovný dialóg, zobrazí sa v tomto dialógu zaškrtávacie pole, ktorého označením je možné individuálne odsúhlasiť odoslanie súboru.

Posielať na analýzu s potvrdzovaním súborov

program bude zbierať podozrivé súbory na analýzu, ale pred odoslaním si vypýta potvrdenie od užívateľa.

Posielať na analýzu bez potvrdzovania súborov

program bude automaticky zbierať a odosielať podozrivé súbory na analýzu bez zobrazovania dialógového okna pre potvrdenie.

Spôsob posielania

Nastavenie spôsobu odosielania podozrivých súborov.

Poslať hneď, ako je to možné

Štatistické informácie sa budú posielať čo najskôr po vytvorení. Toto nastavenie je vhodné, ak máte pevné pripojenie na internet.

Poslať len počas aktualizácie

Súbory budú odoslané počas aktualizácie ESET NOD32 Antivírus.

Vylúčenie z posielania

Možnosť nastaviť typy súborov, ktorých obsah sa nebude posielať na analýzu, ani keby obsahovali podozrivé dáta.
Do tejto skupiny môžete zaradiť tie typy súborov, v ktorých sa zvyčajne nachádzajú dôverné informácie, napríklad textové dokumenty a tabuľky. Štandardne je nastavených niekoľko najčastejších typov; tento zoznam môžete upraviť podľa situácie vo Vašej firme alebo domácnosti.

Pridať

zobrazí dialóg na pridanie ďalšieho typu súborov, vylúčeného z posielania.

Zmeniť

zobrazí dialóg, v ktorom môžete zmeniť vybranú položku zo zozname.

Odstrániť

odstráni vybranú položku zo zoznamu.

 

Kontaktný e-mail

umožní zadať nepovinný kontaktný e-mail, na ktorý sa môžu analytici spoločnosti ESET, spol. s r.o. vo výnimočnej situácii obrátiť, keby potrebovali doplňujúce informácie ohľadom infikovaného súboru. Väčšina odoslaných súborov bude ale spracovaná automaticky, bez osobnej spätnej väzby.

 

 

Podozrivé súbory