Posielanie

Nod32 ea charon send Posielanie

Nasledujúce nastavenia umožňujú nastaviť spôsob, akým sa budú podozrivé súbory a štatistické informácie posielať do spoločnosti ESET

  • Prostredníctvom vzdialenej správy alebo priamo spoločnosti ESET
    Posielanie bude vykonávané všetkými dostupnými možnosťami.

  • Prostredníctvom vzdialenej správy
    Podozrivé súbory budú odoslané na server vzdialenej správy, ktorá zabezpečí ich následné odoslanie do laboratória spoločnosti ESET

  • Priamo spoločnosti ESET
    Podozrivé súbory budú odoslané priamo do laboratória spoločnosti ESET

Poslať teraz

Stlačením tohoto tlačidla sa vynúti okamžité odoslanie súborov z vyrovnávacej pamäte. Odoslané sú všetky súbory ktoré do spoločnosti ESET neboli až do tohto času zaslané iným užívateľom prostredníctvom technológie ThreatSense.Net.

Vytvárať protokol

Ak je táto možnosť zapnutá, po každom odoslaní podozrivého súboru a štatistických informácií sa vytvorí záznam v protokole udalostí.

Posielanie