Štatistiky

Nod32 ea charon statistic Štatistiky

Záložka Štatistiky zobrazuje nastavenie posielania štatistických informácií.
Systém včasného varovania ThreatSense.NET zbiera anonymné informácie o vašom počítači vzťahujúce sa k novozisteným hrozbám. Tieto môžu obsahovať meno infiltrácie, dátum a čas detekcie, verziu systému ESET NOD32 Antivírus, verziu používaného operačného systému a miestne nastavenia. Štatistiky sa normálne odosielajú na server firmy ESET, spol. s r.o. jeden až dvakrát denne.

Príklad obsahu posielaných štatistických informácií:

# version=1
# utc_time=2005-04-02 19:46:50
# local_time=2005-04-02 21:46:50 (+0100, Central Europe Standard Time)
# utc_time_from=2005-04-02 18:59:11
# utc_time_to=2005-04-02 19:46:50
# country=”Slovakia”
# language=”ENGLISH”
# osver=5.1.2600 NT Service Pack 2
# engine=5417
# components=2.50.2
2005-04-02 18: moduleid=4e4f4d41 virus=”~OK” count=426
2005-04-02 18: moduleid=484f4d49 virus=”~OK” count=1
2005-04-02 19: moduleid=4e4f4d41 virus=”@INFECT=inf@TYPE=Trojan@NAME=Win32/TrojanDownloader.Small.NBX@CLN=BAA” count=2
2005-04-02 19: moduleid=4e4f4d41 virus=”~OK” count=2202
2005-04-02 19: moduleid=484f4d49 virus=”~OK” count=482

Zapnúť posielanie štatistických informácií

umožní posielanie štatistických informácií.

V sekcii Spôsob posielania môžete nastaviť, kedy bude program posielať štatistické informácie.

Poslať hneď, ako je to možné

štatistické informácie sa budú posielať čo najskôr po vytvorení. Toto nastavenie je vhodné, ak máte pevné pripojenie na internet.

Posielať len počas aktualizácie

štatistické informácie sa budú zbierať a odošlú sa naraz počas aktualizácie. Toto nastavenie je vhodné, ak sa k internetu pripájate cez modem.

Štatistiky