Upozornenia a udalosti

Nod32 ea config notice Upozornenia a udalosti

Posielať udalosti elektronickou poštou

Zapína / vypína posielanie emailových upozornení.

SMTP server
SMTP server cez ktorý budú odosielané správy.

SMTP server vyžaduje autorizáciu
V prípade, že SMTP server vyžaduje autorizáciu, musí byť táto možnosť zapnutá a správne meno a heslo nastavené pre prístup k SMTP serveru.

Emailová adresa odosielateľa
Špecifikuje adresu odosielateľa, ktorá sa použije v hlavičke emailovej správy.

Emailová adresa príjemcu
Špecifikuje adresu príjemcu, ktorá sa použije v hlavičke emailovej správy.

Posielať udalosti na počítač v lokálnej sieti

Umožňuje posielanie upozornení na počítač v LAN prostredníctvom služby Windows Messenger.

Upozornenia zasielať na tieto počítače
Špecifikuje názov počítačov, na ktoré sa budú posielať upozornenia prostredníctvom služby Windows Messenger.

Interval posielania
Nastavuje interval posielania upozornení prostredníctvom služby Windows Messenger v sekundách.

Posielať udalosti od úrovne

špecifikácia od ktorej úrovne sa budú posielať udalosti.

Nastaviť formát…

Komunikácia medzi programom a používateľom, administrátorom alebo zodpovednou osobou je zabezpečená prostredníctvom e-mailov, alebo oznamovacích správ. Vírusové správy a upozornenia systému majú prednastavený formát, ktorý sa neodporúča meniť. V prípade potreby sa dá upraviť po kliknutí na toto tlačidlo.

Upozornenia a udalosti