Formát udalosti

Nod32 ea format notice Formát udalosti

Formát udalostí zobrazovaných na vzdialenom počítači, ktorý je špecifikovaný v nastaveniach posielania.

Vírusové správy a upozornenia systému ESET NOD32 Antivírus majú prednastavený formát. Meniť tento formát sa neodporúča. Formát môžete meniť napríklad v prípade ak používate automaticky spracovávajúci e-mailový systém.

Vo formáte správ sa nachádzajú kľúčové slová označené percentom („%“), ktoré sú pri vytváraní správ nahradené zodpovedajúcimi hodnotami. Sú to nasledujúce slová:

  • %TimeStamp% – dátum a čas udalosti

  • %Scanner% – modul, ktorý zaznamenal udalosť

  • %ComputerName% – názov počítača, na ktorom došlo k udalosti

  • %ProgramName% – program, ktorý spôsobil udalosť

  • %InfectedObject% – zavírený objekt (súbor, e-mail,…)

  • %VirusName% – názov vírusu

  • %ErrorDescription% – popis chyby

Kľúčové slová InfectedObject a VirusName sa využívajú iba vo vírusových upozorneniach, kľúčové slovo ErrorDescription sa využíva iba v informačných upozorneniach.

Formát udalosti