Aktualizácia operačného systému

Okno Aktualizácie systému poskytuje prehľad dostupných aktualizácií, ktoré je možné stiahnuť a nainštalovať. Vpravo od aktualizácií sú zobrazené informácie o ich priorite.

Tlačidlom Spustiť aktualizácie systému inicializujeme začiatok procesu sťahovania a inštalovania aktualizácií.

 

Aktualizácia operačného systému