Informácie o aktualizáciách

Informácie o aktualizácii systému Windows. Vo vrchnej časti okna sa nachádza meno aktualizácie s číslom. Nasleduje dôležitosť aktualizácie a popis problému, ktorý aktualizácia rieši.

 

Informácie o aktualizáciách