Kontrola správ

Nod32 ea dialog mailplugins processing messages Kontrola správ

Cez integrovaný ovládací panel ESET NOD32 Antivírus v poštovom klientovi je možné prostredníctvom voľby Kontrola správ definovať vykonanie akcie kontroly existujúcich správ. Spustenie kontroly správ ponúka dve možnosti:

Všetky správy v aktuálnom priečinku - budú kontrolované všetky správy v priečinku, ktorý je akruálne zobrazený
Iba označené správy - kontrole budú podliehať len správy, ktoré používateľ priamo označil

Položka Kontrolovať aj správy ktoré už boli prekontrolované zabezpečí, aby sa do kontroly zahrnuli aj správy, ktoré už boli v minulosti antispamom prekontrolované.

 

Kontrola správ