Outlook Express a Windows Mail toolbar

Zásuvný modul (plug-in) pre Outlook Express a Windows Mail. Po inštalácii ESET NOD32 Antivírus pribudne v programe nová lišta s funkciami pre ovládanie modulu:

Nod32 ea oe toolbar Outlook Express a Windows Mail toolbar

ESET NOD32 Antivírus
Kliknutím na ikonu sa otvorí program ESET NOD32 Antivírus.

Kontrola správ
Manuálne spustenie kontroly správ. Možnosť definovania správ, ktoré majú byť skontrolované.  Možnosť opätovného prekontrolovania už skontrolovaných správ. Bližší popis možností sa nachádza v popise dialógu Kontrola správ.

Nastavenia antivírusu

Otvori okno s nastaveniami antivírusovej ochrany.

Používateľské rozhranie

Prispôsobiť vzhľad
Po zaznačení voľby bude možné definovanie vzhľadu lišty nezávisle od nastavení poštového klienta.

Zobrazovať text
Pri ikonách volieb bude zobrazený text s popisom.

Text vpravo
Zobrazenie popisného textu v pravo od ikon volieb, alebo pod ikonami.

Veľké ikony
Zobrazenie veľkých ikon volieb.

 

Outlook Express a Windows Mail toolbar