Thunderbird toolbar

Zásuvný modul (plug-in) pre Thunderbird. Po inštalácii ESET NOD32 Antivírus pribudne v programe nová lišta s funkciami pre ovládanie modulu:

Nod32 ea tb toolbar Thunderbird toolbar

ESET NOD32 Antivírus
Kliknutím na ikonu sa otvorí program ESET NOD32 Antivírus.

Kontrola správ
Manuálne spustenie kontroly správ. Možnosť definovania správ, ktoré majú byť skontrolované.  Možnosť opätovného prekontrolovania už skontrolovaných správ. Bližší popis možností sa nachádza v popise dialógu Kontrola správ.

Nastavenia antivírusu

Otvori okno s nastaveniami antivírusovej ochrany.

Používateľské rozhranie

Zobrazovať ikony
Pri texte volieb budú zobrazené ikony.

Zobrazovať texty
Pri ikonách volieb bude zobrazený text s popisom.

Malé ikony
Zobrazenie malých ikon volieb.

Text vpravo
Zobrazenie popisného textu v pravo od ikon volieb, alebo pod ikonami.

 

Thunderbird toolbar