Núdzový režim

Nod32 ea safemode Núdzový režim

Pri spustení grafického prostredia ESET NOD32 Antivírus v núdzovom režime je používateľovi zobrazený dialóg, ktorý oznamuje pokus o spustenie aplikácie v núdzovom režime. Z dôvodu špeciálnych podmienok, platných v núdzovom režime, nie je možné otvoriť grafické prostredie ESET NOD32 Antivírus rovnako ako pri štandardnom režime.
V zobrazenom okne má užívateľ možnosť výberu spustenia kontroly počítača. Ak používateľ chce vykonať detekciu systému voči škodlivému kódu, zvolí možnosť Yes.
Detekcia, ktorá začne prebiehiať a informovať používateľa v novom okne, má identické parametre ako sú prednastavené pre vlastnú kontrolu počítača po nainštalovaní ESET NOD32 Antivírus.
V prípade kliknutia na možnosť No sa dialógové okno zatvorí a ESET NOD32 Antivírus nevykoná žiadnu akciu.

 

Núdzový režim