Overiť platnosť licencie

Platnosť aktuálne použitých autorizačných údajov. V dialógu je zobrazený dátum do ktorého je platné zadané meno a heslo v nastaveniach aktualizácie. Prostredníctvom autorizačných údajov sa vykonáva každodenná autorizácia voči aktualizačným serverom spoločnosti ESET a ich platnosť je dôležitou súčasťou ochrany systému.

V prípade potreby predĺženia licencie navštívte stránku http://www.eset.sk/predaj. Prostredníctvom objednávkového systému môžete predĺžiť platnosť súčasne používanej licencie.

 

Overiť platnosť licencie