Proxy server

V prostredí, kde sa používa rozsiahlejšia lokálna sieť, je väčšinou pripojenie do internetu zabezpečované cez tzv. proxy server. V takomto prípade musia byť nastavenia proxy servera správne špecifikované, aby mohlo sťahovanie aktualizácií prebiehať.

Nod32 ea config connection Proxy server

Používať proxy server

Zapína / vypína použitie proxy servera

Proxy server

Špecifikuje meno / IP adresu proxy servera

Port

Špecifikuje port, cez ktorý sa pripája na proxy server

Proxy server vyžaduje autorizáciu

V prípade, že proxy server vyžaduje autorizáciu, musí byť táto možnosť zapnutá a špecifikované správne meno a heslo pre prístup.

Meno
Špecifikuje meno pre prístup na proxy server.

Heslo
Špecifikuje heslo pre prístup proxy server.

Zistiť proxy server

Umožňuje automatickú detekciu nastavení proxy servera.

Proxy server