Obnovenie z karantény

Varovanie

Po obnovení súborov z karantény odporúčame tieto súbory skontrolovať a tým zistiť či neobsahujú škodlivý kód.

Súbory uložené v karanténe je možné vrátiť do ich pôvodného umiestnenia odkiaľ boli zmazané. Slúži na to funkcia Obnoviť, ktorá je takisto prístupná aj z kontextového menu po kliknutí pravým tlačítkom na daný súbor v karanténe. V kontextovom menu je navyše ešte možnosť Obnoviť do, ktorá umožňuje súbor obnoviť na iné miesto, než to, z ktorého bol pôvodne zmazaný. Voľba Obnoviť a vylúčiť z kontroly zabezpečí, že infiltrácia na danom súbore bude vylúčená z detekcie, súbor bude zaradený do zoznamu vylúčených súborov a obnovený na svojom pôvodnom umiestnení. Je dôležité si uvedomiť, že pri tomto type vylúčenia je na súbore vylúčená iba konkrétna infiltrácia, nie je vylúčený celý súbor ako celok. Preto ak by došlo k infikovaniu takto vylúčeného súboru inou infiltráciou, táto bude antivírusovým modulom riadne detegovaná. Tento typ vylúčenia je možné použiť iba pre určité typy infiltrácií.

Poznámka

Ak bol súbor do karantény pridaný z dôvodu falošného poplachu súbor treba po obnovený vylúčiť z kontroly a zaslať technickej podpore spoločnosti ESET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnovenie z karantény