Plánovač

Plánovač je prístupný pri aktivovanom Rozšírenom režime ESET NOD32 Antivírus. V hlavnom menu ESET NOD32 Antivírus je možne ho nájsť ako podpoložku položky NástrojePlánovač obsahuje prehľadný zoznam všetkých plánovaných úloh, ich nastavení a vlastností, ktoré sa vykonávajú v stanovený čas s použitím zadefinovaných profilov.

Pri štandardnej inštalácii zobrazuje Plánovač nasledujúcich päť plánovaných úloh:

  • Pravidelná automatická aktualizácia
  • Automatická aktualizácia po modemovom spojení
  • Automatická aktualizácia po prihlásení používateľa
  • Kontrola súborov spúšťaných po štarte pri prihlásení používateľa na počítač
  • Kontrola súborov spúšťaných po štarte pri úspešnej aktualizácii vírusových databáz

Nastavenia existujúcich plánovaných úloh (a to tak preddefinovaných, ako aj vlastných) je možné meniť cez Kontextové menu potvrdením voľby Upraviť, alebo výberom príslušného riadku v zozname úloh určeného na zmenu a kliknutím na tlačidlo Upraviť. Podobne cez tlačidlo Pridať alebo Odstrániť je možné na zvolenej úlohe vykonať príslušnú akciu.

 

Plánovač