Kedy a na čo používať plánovač

Plánovač sa používa na manažment a vykonávanie plánovaných úloh so zadefinovanými nastaveniami a vlastnosťami, ktoré majú byť vykonané v stanovenom čase a pri aplikácii ktorých sa majú použiť zvolené profily.

 

Kedy a na čo používať plánovač