Vytvorenie novej úlohy

Vytvorenie novej úlohy v Plánovači je možné cez tlačidlo Pridať, alebo cez voľbu Pridať v kontextovom menu. Je možné vybrať si z piatich typov plánovaných úloh:

  • Spustenie externej aplikácie
  • Údržba protokolov
  • Kontrola súborov spúšťaných po štarte
  • Kontrola počítača
  • Aktualizácia

Keďže medzi najčastejšie používané plánované úlohy patria hlavne Kontrola počítačaAktualizácia,  podrobnejšie popíšeme pridanie aktualizačnej úlohy.
Po zobrazení ponuky plánovaných úloh teda v tomto prípade potvrdíme voľbu Aktualizácia. Pokračujeme cez tlačidlo Ďalej a zadáme Názov úlohy v rovnomennom políčku a zvolíme periodicitu vykonávania úlohy. V súvislosti s periodicitou sú k dispozícii nastavenia Raz, Opakovane, Denne, Týždenne, Pri udalosti, pričom ďalšie nastavenia úlohy sa odvodzujú aj od zvolenej periodicity. Ďalej je potrebné zadefinovať, akciu, ktorá sa vykoná v prípade, že v stanovenom termíne nebude možné úlohu spustiť. Tu je možné vybrať s troch volieb:

  • Vykonať úlohu v najbližšom naplánovanom čase
  • Vykonať úlohu hneď ako to bude možné
  • Vykonať úlohu hneď,  ak od posledného vykonania uplynul stanovený interval (pričom interval je možné definovať priamo pri potvrdení tejto voľby)

V ďalšom kroku sú zobrazené kompletné informácie o pridávanej plánovanej úlohe s označeným zaškrtávacím políčkom Pre vykonanie úlohy zadať špecifické nastavenia. Jedine ak je označené uvedené zaškrtávacie políčko, sú po kliknutí na tlačidlo Ukončiť v pridávanej plánovanej úlohe sprístupnené nastavenia profilov, ktoré sa majú pri vykonávaní plánovanej úlohy použiť. Je možné zadefinovať primárny a alternatívny profil, ktorý sa použije v prípade, že úlohu nebude možné vykonať použitím primárneho profilu. Potvrdením tlačidla OK v okne profilov sa vytvorená plánovaná úloha pridá do zoznamu plánovaných úloh.    

 

Vytvorenie novej úlohy