Používateľské prostredie

Nastavenia používateľského prostredia ESET NOD32 Antivírus môžu byť menené, a tak je používateľovi umožnené personalizovať si svoje pracovné prostredie.

Nastavenie užívateľského prostredia programu ESET NOD32 Antivírus sú dostupné cez Pokročilé nastavenia ESET Smart Security vetvu Používateľské rozhranie.

Časť Prvky používateľského rozhrania poskytuje možnosť aktivovania Rozšíreného režimu zobrazenia, ktorý obsahuje podrobnejšie nastavenia a ovládacie objekty ESET NOD32 Antivírus.

Použitie grafického režimu je vhodné deaktivovať v prípade, ak grafika spomaľuje prácu s počítačom, prípadne spôsobuje iné problémy. Rovnako je vhodné mať možnosť vypnutia grafického režimu pre osoby zrakovo postihnuté, hlavne z dôvodu funkčnosti aplikácií na automatické čítanie textu.

Zobrazovať úvodný obrázok pri štarte je možné aktivovať voľbou s rovnakým názvom.

V hornej časti hlavného okna ESET NOD32 Antivírus sa skrýva štandardné menu, ktorého zobrazenie a ukrytie ovláda možnosť Používať štandardné menu.
Voľba zobrazovania názvu tlačidiel poskytuje možnosť aktivovania popisov, ktoré sa zobrazia vtedy, ak používateľ ponechá na chvíľu kurzor bez pohybu na danom tlačidle. Označenie aktívneho ovládacieho prvku aktivuje označovanie prvku, ktorý je momentálne v aktívnej oblasti kurzoru a bude aktivovaný po kliknutí.

V časti Efekty má používateľ možnosť meniť grafické prvky prostredia. Hlavnou možnosťou je použitie grafických animovaných prvkov, pričom rýchlosť týchto animácií je tiež konfigurovateľná. Podobne je možné aktivovať použitie animovania ikon, zobrazujúcich sa počas priebehu spracovania úloh. Pri udalostiach v systéme môžu zaznieť zvukove efekty, ktoré môžu byť zapnuté voľbou Použiť zvukové znamenia.

 

Používateľské prostredie