Protokoly

Protokoly sú logovacím nástrojom, zachytávajúcim všetky podstatné udalosti v ESET NOD32 Antivírus. Logovanie predstavuje silný nástroj systémovej analýzy, odhaľovania problémov a rizík a v neposlednom rade hľadania riešení. Logovanie prebieha aktívne na pozadí bez akejkoľvek interakcie s používateľom a zaznamenáva informácie podľa aktuálnych nastavení detailnosti protokolov. Prezeranie textových správ a logov je umožnené priamo z prostredia ESET NOD32 Antivírusu a rovnako je tieto logy možné archivovať.

Protokoly sú pre používateľa prístupné z hlavného okna ESS po kliknutí na možnosť Nástroje a následne Protokoly. V hornej časti okna sa nachádza prepínač, ktorým si môžeme zvoliť zobrazovaný protokol. Existujú nasledovné možnosti:

  • Zachytené infiltrácie – túto voľbu je vhodné použiť na prezeranie všetkých udalostí detegovania infiltrácie, ktoré nastali.
  • Udalosti – možnosť, slúžiaca hlavne pre správcov systémov a používateľov pri riešení problémov. Pod udalosťami rozumieme záznamy dôležitých akcií, vykonávaných s ESET NOD32 Antivírom.
  • Kontrola počítača - výsledky každej ukončenej kontroly počítača sa zobrazujú v tomto okne. Pre detaily je možné poskytnúť k nim prístup pomocou dvojkliku na názov danej položky
  • Protokol personálneho firewallu obsahuje záznamy o zistených skutočnostiach, týkajúcich sa personálneho firewallu. Jeho analýzou je možné včas odhaliť pokusy o prienik do systému.

Pre každú z daných oblastí je možné jednotlivé udalosti kopírovať do schránky priamo po označení udalosti a kliknutí na ikonu Kopírovať. Pre efektívnejší výber viacerých záznamov môžu byť použité klávesy Ctrl a Shift.

Pomocou tlačítka Filtrovať je možné zvoliť úroveň logovania udalostí od logovania iba kritických udalostí až po diagnostické logovanie zaznamenávajúce väčšinu aktivít programu. K dispozícií je 5 úrovní logovania:

Kritické upozornenia – zaznamenávané budú len kritické chyby systému (nespustenie Antivírusovej ochrany a pod.). Ide o najmenej detailné logovanie.
Chyby – zaznamenávané budú chyby typu „Chyba pri sťahovaní súboru aktualizácie“ a kritické chyby
Varovania – zaznamenávané budú varovné správy a všetky vyššie uvedené záznamy
Informačné záznamy – zaznamenávané budú informačné správy napríklad o úspešnej aktualizácií a všetky vyššie uvedené záznamy
Diagnostické záznamy – zaznamenávané budú informácie dôležité pre ladenie programu a všetky vyššie uvedené záznamy. Ide o najdetailnejšie logovanie.

 

Protokoly