ThreatSense.Net

Systém včasného varovania ThreatSense.Net, je nástroj, ktorý zabezpečuje pohotovú a neustálu informovanosť spoločnosti ESET o nových infiltráciách. Obojsmerný Systém včasného varovania má jediný účel – zvýšiť ochranu, ktorú Vám poskytujeme. Najlepší spôsob ako zaručiť, že uvidíme všetky nové infiltrácie vo chvíli ich vzniku, je obrátiť sa na čo najväčší počet našich zákazníkov a využiť ich ako “prieskumníkov”. Máte dve
možnosti:

  • Môžete sa rozhodnúť neaktivovať Systém včasného varovania. Neprídete tým o žiadnu funkcionalitu programu a naďalej budete mať najvyššiu ochranu, akú dokážeme poskytnúť.
  • Môžete sa rozhodnúť Systém včasného varovania aktivovať. Vtedy umožní posielať informácie o nových infiltráciách. Ak je nový nebezpečný kód súčasťou súboru, celý súbor bude odoslaný na podrobnú analýzu do spoločnosti ESET, spol. s r.o. Štúdium týchto infiltrácií nám pomôže zvýšiť schopnosť detekcie. Systém včasného varovania zozbiera z Vášho počítača tie informácie, ktoré sa týkajú novej infiltrácie. To môže zahŕňať ukážku alebo kópiu súboru, v ktorom sa infiltrácia objavila; názov adresára, kde sa súbor nachádzal; názov súboru; informáciu o dátume a čase detekcie; spôsob, akým sa infiltrácia dostala na Váš počítač; a informáciu o operačnom systéme Vášho počítača. Niektoré z týchto informácií môžu obsahovať osobné údaje o používateľovi počítača, napríklad ak je jeho meno súčasťou názvu adresára, a podobne.

Existuje teda možnosť, že za istých okolností sa nejaká informácia o Vás alebo Vašom počítači dostane do laboratória spoločnosti ESET, spol. s r.o. Nemáme však v úmysle získavať takéto informácie za žiadnym iným účelom ako zabezpečiť okamžitú reakciu na nové infiltrácie.

Podľa štandardných predvolených nastavení sa ESET NOD32 Antivírus opýta, či chcete odoslať podozrivý súbor na podrobnú analýzu do laboratória spoločnosti ESET, spol. s r.o. Ak sa infiltrácia nájde v súboroch s určitými príponami, ako napríklad .doc a .xls, nikdy sa neodosiela ich obsah. Ak sú ďalšie súbory, u ktorých sa špeciálne chcete vyhnúť možnosti odoslania, môžete doplniť ďalšie prípony.

Nastavenia ThreatSense.Net sú prístupné zo stromu pokročilých nastavení cez Nástroje-ThreatSense.Net. Po označení zaškrtávacieho políčka Systém včasného varovania ThreatSense.Net je možné vstúpiť do jeho nastavení.

ThreatSense.Net