Podozrivé súbory

Pod označením podozrivé súbory sa rozumejú zatiaľ neznáme infiltrácie, ktoré boli zdetegované rozšírenou heuristikou antivírového skenera.

V prípade že máte súbor s podozrivým správaním, môžete nám tento poslať na analýzu do nášho vírusového laboratória. Ak sa ukáže že sa jedná o nebezpečnú aplikáciu, jej detekcia bude pridaná v niektorej najbližšej aktualizácií.

Posielanie súborov je možné nastaviť tak, aby fungovalo plne automaticky, bez interakcie používateľa. V tomto prípade budú podozrivé súbory zasielané na pozadí. Ak chcete vedieť, ktoré súbory budú zaslané alebo si prajete odoslanie najprv potvrdiť, zvoľte možnosť posielania na analýzu s potvrdzovaním súborov.

Ak chcete, aby na analýzu neboli odosielané žiadne súbory, máte možnosť nastaviť aj túto možnosť. Treba podotknúť, že voľba neposielať súbory na analýzu nemá vplyv na posielanie štatistických informácií do spoločnosti ESET, spol. s r.o.. Štatistické informácie sa nastavujú pomocou vlastných nastavení, uvedených v nasledujúcej kapitole.

Spôsob posielania
Podozrivé súbory môžu byť poslané okamžite, ako sú zdetegované. Toto nastavenie sa odporúča, ak máte pevné pripojenie k internetu a podozrivé súbory chcete doručiť bez zdržania. Ďalšia možnosť zasielania podozrivých súborov je počas aktualizácie programu. Vtedy sa v rámci pripojenia na aktualizačné servery uskutoční aj prenos podozrivých súborov na servery Systému včasného varovania.

Vylúčenie z posielania
Na analýzu nemusia byť zasielané všetky druhy súborov. Ak si prajete aby neboli zasielané súbory s citlivými dátami môžete ich z posielania vylúčiť. Do tejto skupiny môžete zaradiť tie typy súborov, v ktorých sa zvyčajne nachádzajú dôverné informácie, napríklad textové dokumenty a tabuľky. Štandardne sú vylúčené typy súborov Microsoft Office a OpenOffice. Zoznam je možné priebežne upravovať.

Kontaktný e-mail
Umožní zadať nepovinný kontaktný e-mail, na ktorý sa môžu analytici spoločnosti ESET, spol. s r.o. vo výnimočnej situácii obrátiť, v prípade, že by potrebovali doplňujúce informácie ohľadom zaslaného súboru. Väčšina odoslaných súborov bude však spracovaná automaticky, bez osobnej spätnej väzby.

 

Podozrivé súbory