Štatistiky

Systém včasného varovania ThreatSense.NET zbiera anonymné informácie o Vašom počítači vzťahujúce sa k novozisteným hrozbám. Tieto môžu obsahovať meno infiltrácie, dátum a čas detekcie, verziu systému ESET NOD32 Antivírus, verziu používaného operačného systému a miestne nastavenia. Štatistiky sa bežne odosielajú na servery firmy ESET, spol. s r.o. jeden až dvakrát denne.

Príklad štatistických informácií odosielaných do spoločnosti ESET, spol. s r.o.:

# utc_time=2005-04-14 07:21:28
# country=”Slovakia”
# language=”ENGLISH”
# osver=5.1.2600 NT
# engine=5417
# components=2.50.2
# moduleid=0x4e4f4d41
# filesize=28368
# filename=C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C14J8NS7\rdgFR1463[1].exe

Spôsob posielania
V sekcii Spôsob posielania môžete nastaviť, kedy bude program posielať štatistické informácie. Ak zvolíte posielanie ihneď ako je to možné, štatistické informácie sa budú posielať čo najskôr po vytvorení. Toto nastavenie je vhodné, ak máte pevné pripojenie na internet. Po vybratí voľby posielania len počas aktualizácie budú štatistické informácie uchovávané a odošlú sa naraz počas aktualizácie.

 

Štatistiky