Vzdialená správa

Vzdialená správa poskytuje veľmi silný nástroj na udržiavanie uplatňovania bezpečnostnej politiky a prehľadnosti v celkovom manažmente bezpečnosti celej siete. Je vhodné ju využiť v každej väčšej sieti, čo prinesie okrem zvýšenia bezpečnosti aj uľahčenie správy ESET NOD32 Antivírus na klientských staniciach.
Dialóg nastavenia vzdialenej správy je prístupný z hlavného okna ESET NOD32 Antivírus pomocou odkazov NastaveniaZobraziť celý strom pokročilých nastaveníRôzneVzdialená správa.

Samotné okno ponúka v prvom rade aktivovanie režimu vzdialenej správy, čo môže používateľ dosiahnuť po označení voľby Pripájať sa k serveru pre vzdialenú správu. Následne sa sprístupnia ostatné možnosti okna, ktorých popis nasleduje:

  • Adresa servera - sieťová adresa servera, na ktorom je nainštalovaný server vzdialenej správy.
  • Port – číslo portu servera, na ktorý sa bude klient pripájať. Odporúča sa použiť prednastavenú štandardnú hodnotu 2222.
  • Interval pripájania (v minútach) – čas, ktorý uplynie medzi dvomi po sebe nasledujúcimi pripojeniami klienta na server. Inak povedané, klient bude zasielať informácie na server v časových intervaloch tejto hodnoty. V prípade nastavenia hodnoty 0 sú informácie odosielané každých 5 sekúnd..
  • Server vzdialenej správy vyžaduje autorizáciu – v prípade prihlasovania sa na server vzdialenej správy, ktorý je zabezpečený heslom, je potrebné zadať požadované heslo do riadku Heslo.

Po kliknutí na tlačidlo OK sú zmeny uložené a ESET NOD32 Antivírus sa podľa nich pripája na vzdialený server.

 

Vzdialená správa