Prevencia

Pri používaní počítača a najmä pri práci s internetom je potrebné mať neustále na pamäti, že žiaden antivírusový systém nedokáže úplne odstrániť riziká spôsobné infiltráciami a útokmi. Pre zaručenie maximálnej bezpečnosti a pohodlnosti je potrebné antivírusový systém správne používať a dodržiavať niekoľko užitočných pravidiel

Pravidelná aktualizácia antivírusového systému

Podľa štatistík zo Threat.Sense.Net vznikajú denne tisíce nových unikátnych infiltrácií, ktoré sa snažia obísť existujúce bezpečnostné opatrenia a priniesť svojim tvorcom zisk na úkor ostatných používateľov. Vírusový analytici spoločnosti ESET denne tieto hrozby analyzujú a vydávajú aktualizácie, ktoré zvyšujú úroveň ochrany používateľov antivírusového systému.  Pri nesprávnom nastavení aktualizácie sa účinnosť antivírusového systému dramaticky znižuje. Podrobnejšie informácie ako si správne nastaviť aktualizáciu nájdete tu.

Sťahovanie bezpečnostných záplat

Tvorcovia infiltrácií s obľubou využívajú chyby v často používaných programoch aby zvýšili účinnosť šírenia škodlivých kódov.  Tvorcovia väčšiny programov preto sledujú známe bezpečnostné chyby vo svojich produktoch a pravidelne vydávajú bezpečnostné záplaty, ktorými chyby opravujú. Medzi takéto programy môžeme napríklad zaradiť operačný systém Windows alebo internetový prehliadač Internet Explorer.

Zálohovanie dôležitých dát

Tvorcovia infiltrácií väčšinou neberú ohľad na potreby používateľov a tak často nimi vytvorené infiltrácie môžu spôsobiť úplnú nefunkčnosť niektorých programov, operačného systému alebo poškodenie dát, niekedy dokonca aj zámerne. Pravidelné zálohovanie citlivých a dôležitých dát napríklad na CD-ROM môže výrazne uľahčiť a urýchliť obnovu systému po útoku do pôvodného stavu.

Pravidelná Kontrola počítača

Pravidelná automatická Kontrola počítača skenerom na požiadanie s maximálnymi nastaveniami umožňuje odstránenie infiltrácií, ktoré prenikli ostatnými úrovňami ochrany.

Dodržiavanie základných bezpečnostných pravidiel

Jedným z najužitočnejších a najúčinnejších bezpečnostných opatrení je obozretnosť používateľa. V súčasnosti mnoho infiltrácií vyžaduje ich priame spustenie používateľom a preto opatrnosť pri otváraní súborov môže ušetriť mnoho problémov pri snahe o odstránenie infiltrácie z počítača. Medzi užitočné rady by sme mohli zahrnúť:

  • obmedziť návštevy podozrivých stránok, ktoré používateľa bombardujú otváraním okien s reklamnými ponukami apod.

  • opatrnosť pri sťahovaní a inštalovaní voľne šíriteľných programov, kodekov apod. Odporúčame využívať iba overené programy a internetové stránky

  • opatrnosť pri otváraní príloh e-mailov obzvlášť pri masovo posielaných e-mailoch alebo pri e-mailoch od neznámych odosielateľov.

  • Nepoužívať na bežnú prácu na počítači účet s právami Administrátora

Prevencia