Grafické rozhranie a ovládanie aplikácie

Pre ľahšie používanie programu je grafické rozhranie rozdelené na štyri časti – Ovládanie Programu v hornej časti Hlavného Okna, Okno Navigácie vľavo,  Informačné Okno v pravo v strede a nakoniec Okno s Detailami úplne vpravo dole.

Nod32 sinsp usage Grafické rozhranie a ovládanie aplikácie

 

Grafické rozhranie a ovládanie aplikácie