Navigácia v ESET SysInspector

ESET SysInspector rozdeľuje jednotlivé typy informácií do niekoľkých základných častí, nazývaných uzly. Ak je to možné v rámci uzla sa dajú zobraziť dodatočné informácie otvorením jeho poduzla. Na otvorenie a zatvorenie uzla stačí dvojklik na meno uzla, prípadne môžete použiť ikony Nod32 sinsp navigating Navigácia v ESET SysInspector  alebo Nod32 sinsp navigating 01 Navigácia v ESET SysInspector  hneď vedľa mena uzla. Pri prehľadávaní stromovej štruktúry v Okne Navigácie, môžete nájsť mnoho ďalších informácií zobrazených v Informačnom Okne a v Okne s Detailami.

Nasleduje popis hlavných uzlov v rámci Okna Navigácie a k nim prislúchajúce informácie v Informačnom okne a v Okne s Detailami.

Poznámka

Operačný systém obsahuje dôležité časti svojho jadra, ktoré neustále bežia a zabezpečujú základné a nevyhnutné funkcie pre ostatné používateľské aplikácie. Práve tieto procesy sú zobrazené v nástroji ESET SysInspector v niektorých prípadoch s cestu k súboru so začiatočnými znakmi \??\. Toto označenie zabezpečuje optimalizáciu ich spúšťania a je z hľadiska celého systému a jeho bezpečnosti korektné.

Bežiace procesy
Tento uzol obsahuje informácie o aplikáciách a programoch spustených pri vytváraní reportu. V Informačnom okne sú zobrazené dodatočné detaily pre každý process, ako sú používané dynamické knižnice, názov výrobcu, úroveň ohrozenia  a podobne.

Okno s detailami obsahuje ďalšie informácie, napríklad veľkosť súboru, hash a podobne.

Sieťové Pripojenia
Informačné Okno obsahuje zoznam procesov a vzdialených adries aplikácií, komunikujúcich po sieti v rámci protokolu vybraného v Okne Navigácie (TCP alebo UDP), či  adresu DNS servrov.

Okno s Detailami obsahuje ďalšie informácie pre každý proces ako veľkosť súboru, hash a podobne.

Dôležité položky v databáze Registry
Tento uzol obsahuje zoznam položiek ktoré sú často užitočné pri riešení problémov s vaším systémom, ako napríklad položky, definujúce procesy zavádzané po štarte počítača, alebo BHO objekty.

V Informačnom okne sú zobrazené súbory súvisiace s konkrétnou položkou v databáze Registry, pričom bližšie informácie o danom súbore si môžete pozrieť v Okne s Detailami.

Služby
Informačné okno obsahuje zoznam regsitrovaných služieb systému Windows. Dostupné su informácie o spôsobe štartu služby, rovnako ako ďalšie detaily o súbore v Okne s Detailami.

Ovládače
Zoznam nainštalovaných ovládačov.

Kritické súbory
V informačnom okne nájdete obsah súborov so špecifickými nastaveniami pre systém Microsoft Windows, ako je napríklad win.ini

Systémové informácie
Tento uzol obsahuje detailné informácie o hardvérovom a softvérovom vybavení počítača, ako aj ďalšie informácie, ako sú premenné prostredia alebo používateľské práva prihláseného používateľa.

Detaily Súborov
Zoznam dôležitých systémových súborov a súborov v adresári “Program Files”.  Dodatočné informácie o konkrétnom súbore sú zobrazené v Okne s Detailami.

O programe
Informácie o samotnom ESET SysInspector

 

Navigácia v ESET SysInspector