Ovládanie Programu

Táto  kapitola je venovaná časti Ovládanie Programu

Poznámka

Niektorý z uložených reportov môžete otvoriť aj jednoduchým potiahnutím súboru do priestoru Hlavného Okna programu

Súbor
Po kliknutí sem môžete uložiť vytvorený report pre jeho neskoršie použitie, prípadne môžete otvoriť niektorý z predošlých reportov. V prípade ak chcete svoje report poslať napríklad na internetové forum, môžete vytvoriť report vhodný na odoslanie, ktorý vynechá najviac citlivé informácie.

Strom
V tejto časti môžete zobraziť, alebo zatvoriť všetky uzly v Okne Navigácie a uložiť vybrané sekcie do servisného skriptu.

Dôležité

Červenou farbou sú označené položky u ktorých sa nepodarilo zistiť pôvod a z toho dôvodu môžu byť nebezpečné. Tieto hodnoty sú informatívne a neodporúčame takéto súbory mazať pokiaľ si nie ste istý že sú skutočne nebezpečné.

Zoznam
Obsahuje funkcie pre ľahšiu navigáciu v rámci programu. Rovnako obsahuje ďalšie funkcie, ako napríklad vyhľadávanie informácií na internete.

Pomocník

Obsahuje informácie o programe a o jeho ovládaní.

Detail

Ovplyvňuje množstvo informácií zobrazených v Hlavnom Okne a tak robí prácu s ESET SysInspectorom pohodlnejšiu a prehľadnejšiu. V “Základnom” režime sa zobrazia najdôležitejšie informácie potrebné pre riešenie väčšiny problémov. V “Strednom” režime sa zobrazia aj menej používané položky, zatiaľ čo v “Plnom” režime sa zobrazia všetky informácie o všetkých položkách.

Poznámka

Úroveň ohrozenia pre konkrétnu položku môžete veľmi rýchlo zistiť porovnaním jej farby a farby úrovne ohrozenia v ovládaní filtrovania.

Filtrovanie Položiek
Filtrovanie položiek slúži na odhalenie podozrivých súborov a záznamom v databáze Registry systému Windows. Pohybom ovládača filtrujete položky podľa ich úrovne ohrozenia. Ak je ovládač úplne vľavo (úroveň ohrozenia 1), tak sa vám zobrazia všetky záznamy, bez akéhokoľvek filtrovania. Pohybom ovládača vpravo, program odfiltruje všetky položky s úrovňou ohrozenia nižšou, ako je zobrazená vedľa ovládača. Ak je ovládač úplne vpravo, zobrazia sa vám iba známe škodlivé položky.

Položky zaradené do úrovne ohrozenia 6 až 9 môžu predstavovať ohrozenie. Ak nepoužívate niektoré z bezpečnostných riešení spoločnosti ESET odporúčame pri zistení takýchto položiek skontrolovať váš systém on-line scannerom. ESET Online Scanner je bezplatný produkt.

Hľadaj
Umožňuje vám rýchlo vyhľadať konkrétne položky, ak viete ich názov alebo časť názvu. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v Informačnom Okne.

Poznámka

Namiesto kliknutia na šípku vpred/vzad môžete stlačiť medzerník/backspace.

Choď späť
Kliknutím na šípku späť/vzad môžete zobraziť obsah z predošlého kroku v rámci navigácie.

Zobrazená Sekcia
Vypisuje súčasne zobrazený uzol v Okne Navigácie.

 

 

Ovládanie Programu