Klávesové skratky

Klávesové skratky, ktoré môžu byť použité pri práci s programom ESET SysInspector:

Súbor   
Ctrl+O otvorenie existujúceho protokolu
Ctrl+S  uloženie vytvoreného protokolu 
   
Generovanie   
Ctrl+G štandardná kontrola stavu systému
Ctrl+H kontrola stavu systému pri ktorej sa môžu do protokolu dostať aj citlivé informácie (užívateľské meno, názov počítača, práva užívateľa, doménové meno, premenné prostredia), a zároveň všetky adresy sú preložené na doménové mená.
   
Filtrovanie položiek   
1, O v poriadku, zobrazenie úrovne ohrozenia 1 až 9
2 v poriadku, zobrazenie úrovne ohrozenia 2 až 9
3 v poriadku, zobrazenie úrovne ohrozenia 3 až 9
4, U neznáme, zobrazenie úrovne ohrozenia 4 až 9
5 neznáme, zobrazenie úrovne ohrozenia 5 až 9
6 neznáme, zobrazenie úrovne ohrozenia 6 až 9
7, B nebezpečné, zobrazenie úrovne ohrozenia 7 až 9
8 nebezpečné, zobrazenie úrovne ohrozenia 8 až 9
9 nebezpečné, zobrazenie úrovne ohrozenia 9
- zvyšovanie úrovne ohrozenia
+ znižovanie úrovne ohrozenia
   
Zobrazenie   
Ctrl+3 zobrazenie všetkých detailov
Ctrl+2 stredné zobrazenie detailov
Ctrl+1 základne zobrazenie
BackSpace prechod späť v zobrazení sekcií
Medzerník prechod vpred v zobrazení sekcií
Ctrl+W rozbalenie vetvy
Ctrl+Q zbalenie vetvy
   
Ovládanie   
Ctrl+T po vyhľadaní a označení konkrétneho záznamu prechod na pôvodné umiestnenie daného záznamu
Ctrl+P zobrazenie základných informácií o položke
Ctrl+A zobrazenie podrobných informácií o položkách
Ctrl+C kopírovanie položky
Ctrl+X skopírovanie aktuálneho stromu
Ctrl+B vyhľadanie informácií o súbore na internete
Ctrl+L otvorenie adresára v ktorom sa nachádza zvolený súbor
Ctrl+R otvorenie záznamu v editore registrov
Ctrl+Z skopírovanie cesty k súboru (pokiaľ položka súvisí so súborom)
Ctrl+F prepnutie do vyhľadávacieho riadku
Ctrl+D zrušenie výsledku vyhľadávania
   
Porovnávanie  
Ctrl+Alt+O otvorenie pôvodného/porovnávacieho logu
Ctrl+Alt+R zrušenie porovnávania
Ctrl+Alt+1 zobrazenie všetkých záznamov
Ctrl+Alt+2 zobrazenie iba pridaných vecí, zobrazené sú hodnoty nachadzajúce sa v aktuálnom/porovnávanom logu
Ctrl+Alt+3 zobrazenie iba odstránených hodnôt, zobrazia sa iba hodnoty nachádzajúce sa v pôvodnom/porovnávacom logu
Ctrl+Alt+4 zobrazenie iba zmenených hodnôt
Ctrl+Alt+5 zobrazenie iba zmien
Ctrl+Alt+C zobrazenie porovnania
Ctrl+Alt+N zobrazenie aktuálneho/porovnávaného logu
Ctrl+Alt+P zobrazenie pôvodného/porovnávacieho logu
   
Ostatné   
F1 zobrazenie nápovedy
Alt+F4 ukončenie programu
ALT+SHIFT+F4 ukončenie programu bez opýtania

 

Klávesové skratky