Ovládanie cez príkazový riadok

ESET SysInspector podporuje vytváranie reportov s použitím príkazového riadku pomocou nasledujúcich parametrov

/gen
vytvorí report priamo z príkazového riadku bez otvorenia grafického rozhrania
/privacy
vytvorí report bez citlivých informácií
/zip 
uloží report na disk v komprimovanom formáte
/silent
 pri generovaní reportu sa nezobrazí okno s priebehom generovania
/help, /? 
 pomocník pre použitie parametrov pomocou príkazového riadku

Poznámka

Ak meno súboru, alebo adresára obsahuje medzeru, tak takúto cestu je potrebné dať do úvodzoviek.

Príklady:
Nahraj report: SysInspector.exe  “c:\clientlog.xml
Vytvorenie reportu do aktuálneho adresára: SysInspector.exe /gen
Vytvorenie reportu do špecifikovaného adresára: SysInspector.exe /gen=”c:\folder\”
Vytvorenie reportu do špecifikovaného adresára a súboru: SysInspector.exe /gen=”c:\folder\mynewlog.xml
Vytvorenie reportu bez citlivých informácií do komprimovaného formátu: SysInspector.exe /gen=”c:\mynewlog.zip” /privacy /zip
Porovnanie dvoch reportov: SysIsnpector.exe aktualny.xml povodny.xml

 

Ovládanie cez príkazový riadok