Servisný Script

Servisný script je nástroj slúžiaci na poskytnutie pomoci zákazníkom používajúcich ESET SysInspector. Umožňuje odstránenie nežiaducich objektov v systéme.

Prostredníctvom tohto nástroja môže byť vyexportovaný celý vygenerovaný log, alebo len jeho určité časti.  Po exporte a označení nepotrených objektov môžu byť tieto označené na zmazanie. Spustením modifikovaného logu zabezpečíte odstránenie označených častí.

Nástroj je predovšetkým určený skúseným užívateľom, ktorí majú prehľad o tom čo robia. Zlou manipuláciou môže dôjsť k znefunkčneniu operačného systému.

Príklad:
Máte podozrenie že systém je infikovaný a nainštalovaný antivírusový program nedeteguje infiltráciu. V takomto prípade postupujte nasledovne:

  • Spustite ESET SysInspector a vygenerujte log zobrazujúci stav systému.
  • v ľavej stromovej časti programu označte všetky položky kliknutím na prvú, stlačením klávesy Ctrl a kliknutím na poslednú hodnotu.
  • Pravým kliknutím na označené položky vyvolajte kontextové menu a zvoľte Export to service script.
  • Označené položky sú uložené do logu
  • V prípade ak ste skúsený užívateľ otvorte log a hodnotám ktoré sú podozrivé a chcete ich odstrániť zmeňte príznak – na +.
  • Po označení všetkých podozrivých položiek otvorte ESET SysInspector, kliknite na File > Run Service Script a zadajte cestu k scriptu
  • Po odsúhlasení spustenia skriptu bude tento aplikovaný

 

Servisný Script