SysInspector ako súčasť ESET NOD32 Antivirus

SysInspector sa v ESET NOD32 Antivirus nachádza v hlavnom menu v časti Nástroje > SysInspector.  Systém je veľmi podobný spravovaniu protokolov kontroly počítača,  čí úloh v plánovači a užívateľovi umožňuje pomocou jedného – dvoch kliknutí myšou vytvoriť, zobraziť, porovnať, odstrániť a exportovať výsledky jednotlivých skenov.

V okne SysInspectora sa nachádzajú základné informácie o vytvorených záznamoch ako je čas jeho  vytvorenia, stručný komentár, meno používateľa, ktorý záznam vytvoril a stav vytvárania záznamu.

Na samotnú správu SysInspectora slúžia funkčné tlačidlá Porovnať, Pridať, Odstrániť, dostupné z hlavného panelu SysInspectora a z kontextového menu, a taktiež voľby ZobraziťExportovať dostupné iba z kontextového menu. Význam jednotlivých funkčných tlačidiel je nasledovný:

Porovnať – porovnanie dvoch vytvorených záznamov. Možnosť zistiť rozdiel v systéme pri porovnaní aktuálneho stavu a staršieho záznamu. Pre sprístupnenie tejto možnosti je treba v zozname označiť dva záznamy, ktoré sa budú porovnávať,
Pridať – vytvorenie nového záznamu. Pred vytvorením je potrebné zadať stručný komentár o vytváranom zázname. Stav vytvárania záznamu v percentách (v prípade práve prebiehajúceho skenu) je v zozname zobrazený v stĺpci Stav. Hotové záznamy majú v tomto stĺpci príznak Vytvorený.
Odstrániť – odstránenie záznamu zo zoznamu,
Zobraziť – zobrazenie záznamu. Zobrazenie je možné vyvolať  aj dvojitým kliknutím na daný záznam,
Exportovať – uloženie záznamu do XML súboru (aj zazipovaného) pre ďalšie účely.

 

SysInspector ako súčasť ESET NOD32 Antivirus