Minimálne požiadavky

ESR pracuje v prostredí Microsoft Windows Preinstallation Environment (Windows PE) rady 2.x, ktoré je založené na Windows Vista. Windows PE je súčasťou voľne stiahnuteľného balíčka Windows Automated Installation Kit (Windows AIK), preto prítomnosť Windows AIK je jednou z podmienok pre úspešné vytvorenie ESR. Vzhľadom na to, že podporovaný je iba 32 bitový Windows PE, ESR je možné vytvoriť iba použitím 32 bitovej verzie ESS/ENA. Na 64 bitových systémoch je preto potrebné pri vytváraní ESR použiť 32 bitový inštalačný msi súbor ESS alebo ENA.  Windows AIK musí byť minimálne verzia 1.1 a vyššie, podporovaná verzia ESS/ENA je rady 4.0.x.

Podporované operačné systémy:

  • Windows Vista
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2003 Service Pack 1 s KB926044
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows XP Service Pack 2 s KB926044

 

Minimálne požiadavky