Popis vytvorenia CD

Ak sú splnené minimálne požiadavky na vytvorenie ESR, vytvorenie záchranného CD je pomerne jednoduchým úkonom. Sprievodcu vytvorením ESR užívateľ aktivuje spustením Štart > Programy > ESET > ESET NOD32 Antivirus > Vytvoriť záchranné CD.

Na začiatku je zisťovaná prítomnosť Windows AIK a vhodných zariadení na vytvorenie bootovateľného média.

V ďalšom kroku užívateľ volí cieľové zariadenie, na ktorom bude ESR umiestnený. Okrem fyzických zariadení (CD/DVD, USB) je možné ESR vytvoriť aj do ISO súboru, ktorý je možné neskôr napáliť na CD/DVD, alebo použiť iným spôsobom (napr. vo virtuálnom prostredí – Vmware, Virtualbox a pod.).

Po zadaní všetkých potrebných údajov sa v poslednom kroku  zobrazia parametre kompilácie. Tieto je možné ešte pred jej spustením zmeniť. Podrobnejšie k jednotlivým položkám:

Adresáre
ESET Antivírus
Pokročilé
Zavádzacie USB zariadenie
Pálenie

 

Popis vytvorenia CD