Adresáre

Dočasný adresár je pracovný adresár kde sa dočasne ukladajú súbory počas kompilácie ESET Záchranného CD.

ISO adresár je adresár, kde sa po skončení kompilácie uloží výsledný ISO súbor.

V tabuľke je zoznam všetkých lokálnych a sieťových namapovaných diskov spolu s veľkosťou voľného miesta, ktoré obsahujú. Pokiaľ je niektorý z adresárov umiestnený na disku, kde je priestoru príliš málo, je vhodné tento adresár premiestniť na disk s väčším množstvom voľného miesta. V opačnom prípade môže kompilácia predčasne skončiť v dôsledku nedostatku miesta na disku.

 

Externé programy

Pridanie externých programov, ktoré po nabootovaní zo SysRescue média môžu byť spustené, prípadne nainštalované.

Zapnúť externé programy – povolenie pridania externých programov na SysRescue médium
Zvolený adresár – adresár z ktorého sa pridajú programy na SysRescue médium

 

Adresáre