Pálenie

V prípade, že sme ako cieľové médium zvolili CD/DVD, máme možnosť nastaviť základné parametre napaľovania.

Varovanie

Voľba Mazanie zapnuté je štandardne zapnutá. V prípade, že je použité prepisovacie CD/DVD, budú z neho pri tomto nastavení vymazané všetky dáta.

Zmazať ISO súbor – po napálení záchranného CD sa zmaže vytvorený ISO súbor.
Mazanie zapnuté – je možné zvoliť rýchle zmazanie a kompletné zmazanie média.
Napaľovacia mechanika – výber mechaniky ktorá bude použitá pri napalovaní

V časti médium sa nachádzajú informácie o aktuálne vloženom médiu do napaľovacej mechaniky.

Rýchlosť pálenia je možné nastaviť na určitú hodnotu. Rozsah týchto hodnôt závisí od typu páliacej mechaniky a druhu použitého CD/DVD.

 

Pálenie