Pokročilé

Optimalizácia CD pre počítače s veľkosťou pamäte viac alebo menej ako 512MB. Pri zvolení voľby viac ako alebo rovno 512 MB bude celý obsah CD načítaný do operačnej pamäte RAM. Voľba menej ako 512 MB zabezpečí neustále pristupovanie na CD počas behu WinPE.

Externé ovládače  – zadanie ovládača pre určitý špecifický hardware (najčastejšie sieťová karta). WinPE je postavený na systéme Windows Vista SP1 a má širokú podporu hardware. Napriek tomu môže nastať situácia že hardware nie je rozoznaný a je potrebné zadať ovládač. Ovládač je možné zadať manuálne (tlačítko Pridať), alebo automaticky (tlačítko Automatické hľadanie). V prípade manuálneho zadania je treba zvoliť cestu k .inf súboru. V adresári v ktorom sa súbor nachádza musí byť aj príslušný .sys súbor. V prípade automatického nájdenia ovládača je tento automaticky nájdený v operačnom systéme daného počítača. Táto funkcia má zmysel iba vtedy ak sa SysRescue použije na počítači, na ktorom je taká istá sieťová karta ako na počítači na ktorom bol SysRescue skompilovaný.

 

Pokročilé