Použitie SysRescue CD

Aby bolo možné záchranné CD/DVD/USB efektívne použiť, je dôležité zabezpečiť aby počítač, na ktorom má byť použité, z neho pri štarte nabootoval. Tento parameter je možné meniť v nastaveniach BIOSu (tzv. Boot priority). Druhou možnosťou je vyvolať tzv. boot menu priamo pri štarte počítača – väčšinou pomocou niektorej z kláves F9 až F12, v závislosti od výrobcu základnej dosky/BIOSu.

Po nabootovaní sa spustí ESS/ENA. V tomto prostredí pochopiteľne nefungujú všetky druhy ochrán a význam tu majú iba položky Kontrola počítača, Aktualizácia a niektoré časti Nastavení. Schopnosť aktualizovať sa na najnovšiu verziu vírusovej databázy je dôležitá vlastnosť ESR a mala by byť využitá vždy pred spustením skenovania.

 

Použitie SysRescue CD