Príklad použitia

Počítače vo firme boli napadnuté vírusom, ktorý infikuje spustiteľné (*.exe) súbory. ESS/ENA dokáže infikované súbory vyliečiť a vírus z nich odstrániť, avšak nedokáže vyliečiť súbor explorer.exe, dokonca ani v núdzovom režime.
Príčinou tohto stavu je fakt, že explorer.exe je jedným zo základných procesov operačného systému Windows a je spustený aj v núdzovom režime. ESS/ENA preto na ňom nemôže vykonať žiadnu operáciu a súbor tak ostáva naďalej infikovaný.
Riešením takejto situácie je práve použitie ESET SysRescue, ktoré na svoje fungovanie nevyužíva nainštalovaný operačný systém ani žiadne iné dáta na disku, čo mu umožňuje bez problémov manipulovať so súbormi – t.j. liečiť a mazať infikované súbory.

 

Príklad použitia