Expertná inštalácia

Je určená pre užívateľov, ktorí majú skúsenosti s nastavovaním programov a pri inštalácii programov zvyknú meniť pokročilé nastavenia.

Prvým krokom je nastavenie umiestnenia programu. Štandardne sa program inštaluje do adresára C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivírus. Umiestnenie je možné zmeniť prostredníctvom tlačidla Prehľadávať…

Nasledujúcim krokom je nastavenie prihlasovacieho mena a hesla. Tento krok je rovnaký ako pri Typickej inštalácii.

Nasleduje nastavenie spôsobu pripojenia do internetu. Ak ku pripojeniu na internet používate telefónnu linku, označte možnosť Na internet sa pripájam pomocou telefónnej linky. V opačnom prípade ponechajte možnosť neoznačenú.

Proxy server
Nastavenia proxy servera sú dôležité pre správne fungovanie aktualizácie programu. V prípade, že neviete, či pri pripojení na internet používate proxy-server, označte možnosť Neviem, či používam proxy-server, nastavenie sa prevezme z nastavení Internet Explorera. Ak proxy server nepoužívate, označte príslušnú možnosť.

Ak pri pripojení proxy-server používate, vyberte túto možnosť. Vtedy nasleduje ďalší krok – upresnenie nastavení proxy-servera. Do políčka Adresa vpíšte IP adresu alebo URL proxy servera. Políčko Port slúži na určenie portu, na ktorom proxy-server prijíma spojenie (štandardne 3128). Ak proxy-server vyžaduje autentifikáciu, je potrebné vyplniť políčka Prístupové meno a Heslo. Proxy-server môžete nastaviť aj podľa nastavení Internet Explorera, želajúc si takto nastaviť proxy-sever, kliknite na tlačidlo Použiť a potvrďte okno s výzvou.

Poznámka

Po aktualizácii programových komponentov je obvykle vyžadovaný reštart počítača. Preto odporúčame nastavenie V prípade potreby ponúknuť reštart počítača.

Nasledujúcim krokom inštalácie je nastavenie automatickej aktualizácie programových komponentov ESET NOD32 Antivírus alebo, inými slovami, automatický upgrade programu na novú verziu. Pomocou tlačidla Zmeniť vstúpite do podrobnejších nastavení. Ak si neželáte, aby boli programové komponenty aktualizované automaticky, zvoľte Neaktualizovať programové komponenty. Voľbou Upozorniť pred aktualizáciou programových komponentov si vyžiadate potvrdenie stiahnutia a inštalácie programových komponentov. Automatickú aktualizáciu programových komponentov zabezpečíte voľbou Aktualizáciu programových komponentov vykonať vždy, keď je k dispozícii.

Ďalším krokom inštalácie je nastavenie hesla pre ochranu nastavení programu. Zvoľte heslo, ktoré bude vyžadované pri každom zmene alebo prístupe k nastaveniam ESET NOD32 Antivírus. Pre potvrdenie hesla musíte napísať heslo znova, predíde sa tak možnému preklepu.

Kroky inštalácie pre nastavenie ThreatSense.Netdetekcie potenciálne nechcených aplikácií sú rovnaké ako pri Typickej inštalácii.

Nasleduje posledný krok inštalácie, vyžadujúci Vaše potvrdenie pre inštaláciu programu.

 

Expertná inštalácia