Typická inštalácia

Je odporúčaná pre užívateľov, ktorí chcú ESET NOD32 Antivírus nainštalovať s typickými nastaveniami. Typické nastavenia programu poskytujú maximálny stupeň ochrany, čo ocenia najmä menej skúsení užívatelia, ktorí nemajú potrebu prechádzať podrobnými nastaveniami.

Prvým, veľmi dôležitým krokom inštalácie je nastavenie prihlasovacieho mena a hesla pre automatickú aktualizáciu programu. Tá zohráva podstatnú úlohu pri zabezpečovaní stálej ochrany počítača.

Do položiek formulára Meno a Heslo je potrebné vyplniť prihlasovacie údaje, ktoré ste získali pri kúpe alebo registrácii produktu. Ak momentálne tieto údaje neviete, označte zaškrtávací rámček Parametre aktualizácie nastavím neskôr. Prihlasovacie údaje môžete nastaviť kedykoľvek priamo z programu.

Ďalším krokom inštalácie je nastavenie systému včasného varovania ThreatSense.Net, ktorý umožňuje, aby spoločnosť ESET, spol. s r. o. bola pohotovo a neustále informovaná o nových infiltráciách, a tak efektívne chránila svojich zákazníkov. Systém dovoľuje odosielať nové druhy hrozieb do vírusového laboratória spoločnosti ESET, spol. s r. o., kde sú tieto hrozby analyzované a zapracovávané do vírusových databáz.

Označením zaškrtávacieho rámčeka Zapnúť Systém včasného varovania ThreatSense.Net tento systém aktivujete. V podrobných nastaveniach máte možnosť ovplyvniť detaily posielania podozrivých súborov.

Tretím inštalačným krokom je nastavenie možnosti detekcie potenciálne nechcených aplikácií. Potenciálne nechcené aplikácie predstavujú programy, ktoré nie vždy priamo predstavujú bezpečnostné riziko, môžu mať však vplyv na korektné fungovanie operačného systému. Obvykle sú tieto aplikácie inštalované po súhlase užívateľa. To je možné vďaka tomu, že bývajú súčasťou inštalácie iných programov a súhlas k inštalácii môže užívateľ ľahko prehliadnuť. Inštaláciou potenciálne nechcených aplikácií zvyčajne nastáva zmena v správaní operačného systému, v porovnaní so stavom bez inštalácie takejto aplikácie.

Poznámka

Pre zachovanie maximálnej bezpečnosti odporúčame, aby ste detekciu potenciálne nechcených aplikácií povolili.

Označením voľby Zapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií povolíte, aby ESET NOD32 Antivírus detegoval aj tento typ hrozieb. Odporúčame, aby ste detekciu týchto aplikácií povolili.

Posledným krokom typickej inštalácie je potvrdenie inštalácie programu kliknutím na tlačidlo Inštalovať.

 

 

 

 

Typická inštalácia