Adware

Adware je skratka od „advertising-supported software“. Do tejto kategórie patria programy, ktorých úlohou je zobrazovať reklamu. Adware zvyčajne sám otvorí nové okno (tzv. pop-up okno) s reklamou v internetovom prehliadači, alebo zmení nastavenie východzej domovskej stránky. Používajú ho často výrobcovia voľne šíriteľných (bezplatných) programov, aby si finančne zabezpečili ďalší vývoj svojej vlastnej, mnohokrát užitočnej aplikácie.
Samotný adware sám o sebe nebýva škodlivý, len užívateľa obťažuje. Nebezpečie spočíva v tom, že býva často spojený so spyware.
Ak sa používateľ rozhodne pre voľne šíriteľný software, odporúča sa venovať procesu inštalácie zvýšenú pozornosť. Inštalátor totiž zvyčajne upozorňuje, že sa popri zvolenom programe nainštaluje aj adware a v mnohých prípadoch môže používateľ zakázať jeho inštaláciu. Na druhej strane niektoré programy sa bez prídavného adware odmietnu nainštalovať, prípadne budú mať obmedzenú funkčnosť. Z toho vyplýva, že adware sa môže dostať do systému „legálnou“ cestou, pretože používateľ s tým súhlasí. Pozornosť je teda namieste.

Infikovaný súbor neobsahuje v zásade nič iné okrem samotného škodlivého kódu, preto odporúčanou akciou v prípade infekcie je zmazanie.

Adware