Červy

Počítačový červ je program so škodlivým kódom, ktorý napáda hostiteľské počítače a cez sieť sa širi ďalej. Základný rozdiel medzi vírusom a červom je ten, že červ sa dokáže šíriť sám a nie je závislý na hostiteľskom súbore (alebo boot sektore).
Červ využíva na šírenie hlavne elektronickú poštu, alebo sieťové pakety. Často sa preto červy delia na základe spôsobu šírenia na:

  • e-mailové – rozposielajú sa na e-mailové adresy, ktoré nájdu v adresári hostiteľského systému.

  • sieťové – zneužívajú bezpečnostné diery v rôznych aplikáciach.

Červ je teda omnoho živatoschopnejší ako vírus. Vďaka rozšírenosti Internetu sa dokáže dostať do celého sveta v priebehu niekoľkých hodín od vydania, v niektorých prípadoch dokonca v priebehu niekoľkých minút – a preto je aj nebezpečnejší.
Červ aktivovaný v systéme dokáže spôsobiť celý rad nepríjemností – od mazania súborov, cez značné spomalenie činnosti PC, až po deaktiváciu niektorých programov. Svojou povahou je ideálny na „pomoc“ pri distribúcii iných druhov infiltrácií.
V prípade infekcie červom sa odporúča škodlivý súbor zmazať, pretože obsahuje len škodlivý kód.

Príklady známych červov: Lovsan/Blaster, Stration/Warezov, Bagle, Netsky.

Červy