Nechcené aplikácie

Nechcené aplikácie sú programy, ktoré síce nemusia predstavovať bezpečnostné riziko, avšak môžu mať určitý vplyv na činnosť počítačového systému. Takéto aplikácie sa zvyčajne do systému môžu nainštalovať až po súhlase používateľa. Ich inštaláciou nastáva určitá zmena v chovaní počítačového systému oproti stavu bez inštalácie takejto aplikácie. Zmenami v systéme sú najmä:

  • zobrazovanie okien, ktoré by sa inak nezobrazovali
  • aktivácia a beh užívateľovi skrytých procesov
  • zvýšená spotreba zdrojov systému
  • zmeny výsledkov vyhľadávania
  • komunikácie so servermi poskytovateľa aplikácie

 

Nechcené aplikácie